LOGOWANIE

SZUKAJ

Galerie zdjęć

W dniach 28 i 29 maja obchodziliśmy w szkole Dni Przyjaciela. Pierwszego dnia zorganizowana była dla uczniów dyskoteka, a drugiego przygotowano w szkolnym ogrodzie sensoryczne zadania, które wykonywaliśmy z przedszkolakami zza płotu.

Dni Przyjaciela

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt