LOGOWANIE

SZUKAJ

Galerie zdjęć

Spektakl poprzedziły liczne próby, a wytężona praca oraz zaangażowanie wszystkich uczniów i pracowników szkoły przyniosły zamierzony efekt. Dzięki staraniom rodziców w przygotowanie kostiumów efekt ten był jeszcze zwielokrotniony podczas premierowego występu.

Jasełka z okazji Dnia Babci i Dziadka 2018

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt