LOGOWANIE

SZUKAJ

Galerie zdjęć

W piątek 13 października odbyła się uroczystość pasowania na ucznia, podczas której nasi uczniowie – Paulina, Oliwia, Michał i Mateusz złożyli ślubowanie i zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Starsi uczniowie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, złożyli życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły. Uroczystości towarzyszył występ artystyczny.

Pasowanie na ucznia. Dzień Edukacji Narodowej 2017

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt