LOGOWANIE

SZUKAJ

Galerie zdjęć

W czasie uroczystości z pomocą PCS przypomnieliśmy sobie różnice między obiema porami roku,uczniowie przy wsparciu nauczycieli wykonali prace plastyczne, a na koniec zaprezentowali wykonane w klasach Marzanny. Aby zima poszła precz dwie panny zostały spalone. Dla pewności, że zima już nie wróci.

Powitanie wiosny 2018

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt