LOGOWANIE

SZUKAJ

Galerie zdjęć

W dniach 15-16 czerwca szkolna drużyna harcerska "Promienie" wzięła udział w zlocie hufca ZHP Częstochowa, który odbył się na terenie Ośrodka Harcerskiego "Pająk", niedaleko Konopisk.

Zlot Hufca ZHP Częstochowa

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt