LOGOWANIE

SZUKAJ

Dyrektorzy i kierownicy naszej szkoły: 
1. mgr Jadwiga Plewniak (1966-1968) 
2. mgr Anna Płaza (1969-1975) 
3. mgr Zofia Sieczko (1976-1977) 
4. mgr Zofia Pok (1978-1989) 
5. mgr Jadwiga Jakubiak (1989-1998) 
6. mgr Ludmiła Wojtasik (1999-2011) 
7. mgr Anna Kajda (od 2011) 

Historia szkoły w zarysie

Historia naszej szkoły zaczyna się już w latach 60-tych XX wieku, kiedy to zauważono potrzebę tworzenia placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, czy też, jak powiemy dziś, zgodnie z obowiązującą nomenklaturą - z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu umiarkowanym i znacznym. Właśnie wówczas, w roku szkolnym 1965/66 powstały eksperymentalne klasy „Szkoły Życia” - w Częstochowie pierwszymi były oddziały przy Szkołach Podstawowych nr 23 i 45. Już 7 lutego 1966 roku została otwarta pierwsza w ówczesnym województwie katowickim i jedna z pierwszych w Polsce Szkoła Życia - początkowo, jako filia Szkoły Podstawowej nr 23. Z nowej placówki, w pierwszym roku jej istnienia, korzystało nomen omen 23 dzieci. Kolejny rok szkolny częstochowska Szkoła Życia zainaugurowała w budynku Zgromadzenia Braci Szkolnych przy ul. Pułaskiego 71/77. 
Ze względu na coraz większą liczbę uczniów, a tym samym oddziałów, szkoła od 1 stycznia 1968 roku uzyskała status odrębnej placówki edukacyjnej. 

Na początku lat 80-tych, dzięki staraniom rodziców, Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski działającym wówczas przy Zarządzie Miejskim TPD oraz wzrastającej świadomości nadchodzących przemian społeczno-ustrojowych pojawiła się możliwość przekazania Szkole Życia usytuowanego nieopodal, bo również przy ul. Pułaskiego, pod numerem 42, budynku należącego dotychczas do Urzędu Wojewódzkiego. Idea wykorzystania legendarnej willi na potrzeby oświaty została pozytywnie przyjęta przez wszystkich, począwszy od Pierwszego Sekretarza PZPR, poprzez władze wojewódzkie, na Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” skończywszy. I już 10 dni od podjęcia decyzji przez wojewodę nastąpiło oficjalne przekazanie budynku szkole. 

W ciągu kolejnych lat funkcjonowania i rozwoju placówki okazało się, że gmach, wykorzystywany optymalnie przez nauczycieli i umożliwiający utrzymanie przytulnej, iście domowej atmosfery nie do końca spełnia „specjalne” wymagania. Oprócz posiadania ewidentnych barier architektonicznych stał się po prostu zbyt ciasny. Dlatego w latach 1989-99 czyniono starania o rozbudowę szkoły. Ku radości wszystkich zainteresowanych prace niespodziewanie rozpoczęto, ale niestety równie niespodziewanie zakończono. Do dziś możemy podziwiać ich owoce w postaci sterczących z porośniętych kosodrzewiną murów niedoszłego nowego skrzydła budynku, drutów zbrojeniowych. 

Jeszcze jedną ważną datą w dziejach naszej placówki jest 1 września 1999 roku, kiedy to szkoła otrzymała status Zespołu Szkół Specjalnych nr 45, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne. 

Od roku szkolnego 2006/2007 rozpoczęliśmy naukę w nowym budynku. Obecna siedziba szkoły spełniła nasze oczekiwania - pomieszczenia i klasopracownie są przestronne, świetnie wyposażone i zgodne z europejskimi standardami. 

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt