LOGOWANIE

SZUKAJ

Informacje dotyczące wpłat za żywienie ucznia w szkole

Nr konta do wpłat za żywienie ucznia w szkole: 

29 1030 1104 0000 0000 9322 2001 

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.
Prosimy o terminowe wpłaty.

Ogólne informacje o naszej szkole

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Terapie w naszej szkole

Najskuteczniejszą, najefektywniejszą formą edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jest nauczanie całościowe, czyli zintegrowane. Oznacza to, że w naszej szkole nie istnieją oddzielne przedmioty nauczania. Szkoła pracuje systemem bloków terapeutycznych, gdzie przerwy ustala nauczyciel w zależności od możliwości psychofizycznych dzieci.

Ramowy rozkład dnia w ZSS nr 45

Organizację pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 określa ramowy rozkład dnia.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt