LOGOWANIE

SZUKAJ

Nr konta do wpłat za żywienie ucznia w szkole: 

29 1030 1104 0000 0000 9322 2001 

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.
Prosimy o terminowe wpłaty.

Informacje dotyczące wpłat za żywienie ucznia w szkole

Nr konta do wpłat za żywienie ucznia w szkole:

29 1030 1104 0000 0000 9322 2001

Wpłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca.
Prosimy o terminowe wpłaty.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt