LOGOWANIE

SZUKAJ

Strona główna

W 2015 roku rozliczają się Państwo w formularzach PIT, w których nastąpiły zmiany numeracji rubryk w stosunku do roku poprzedniego. Podatnicy deklarując odpis swojego 1% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego, nie muszą wpisywać już nazwy wybranej OPP ponieważ Urzędy Skarbowe będą identyfikowały OPP wyłącznie po numerach KRS.

Jak przekazać 1% swojego podatku na zadania realizowane przez naszą szkołę?

W 2015 roku rozliczają się Państwo w formularzach PIT, w których nastąpiły zmiany numeracji rubryk w stosunku do roku poprzedniego. Podatnicy deklarując odpis swojego 1% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego, nie muszą wpisywać już nazwy wybranej OPP ponieważ Urzędy Skarbowe będą identyfikowały OPP wyłącznie po numerach KRS. 
W związku z tym, po wyliczeniu sumy podatku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer Krajowego Rejestru Sądowego czyli KRS 0000076301 oraz kwotę, którą chcemy przekazać naszej OPP. Nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

Dla odpowiednich formularzy PIT należy wypełnić odpowiednie rubryki. I tak: 

PIT 28 
W pozycji 125 wpisujemy KRS 0000076301 a w pozycji 126 kwotę 1% podatku, natomiast w pozycji 127 „Cel szczegółowy 1%” wpisujemy: Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15 w Częstochowie. Zaznaczenie pozycji 128 dobrowolne. 

PIT 36 
W pozycji 308 wpisujemy KRS 0000076301 a w pozycji 309 kwotę 1% podatku, natomiast w pozycji 310 „Cel szczegółowy 1%” wpisujemy: Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15 w Częstochowie. Zaznaczenie pozycji 311 dobrowolne. 

PIT 36L 
W pozycji 94 wpisujemy KRS 0000076301 a w pozycji 95 kwotę 1% podatku, natomiast w pozycji 96 „Cel szczegółowy 1%” wpisujemy: Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15 w Częstochowie. Zaznaczenie pozycji 97 dobrowolne. 

PIT 37 
W pozycji 131 wpisujemy KRS 0000076301 a w pozycji 132 kwotę 1% podatku, natomiast w pozycji 133 „Cel szczegółowy 1%” wpisujemy: Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15 w Częstochowie. Zaznaczenie pozycji 134 dobrowolne. 

PIT 38 
W pozycji 57 wpisujemy KRS 0000076301 a w pozycji 58 kwotę 1% podatku, natomiast w pozycji 59 „Cel szczegółowy 1%” wpisujemy: Zespół Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15 w Częstochowie. Zaznaczenie pozycji 60 dobrowolne. 

Każda kwota ma znaczenie! 
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt