LOGOWANIE

SZUKAJ

Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK

Jesteśmy jednym z liczniejszych szkolnych kół PTTK i prekursorami turystyki pieszej wśród szkół specjalnych w Częstochowie. W chwili obecnej koło liczy 26 członków, są nimi nasi uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.

Uczniowski Klub Sportowy „Awans”

W ramach działalności UKS „Awans” uczniowie naszej szkoły czynnie uprawiają sport. Uczestniczą w wielu imprezach sportowych organizowanych w naszym mieście. Zajęcia często odbywają się w godzinach pozalekcyjnych.

Zespół instrumentalno-wokalny „Guiro”

Zespół reprezentuje szkołę na wielu przeglądach muzycznych i festiwalach, a także zapewnia oprawę muzyczną szkolnych uroczystości. Najważniejszymi imprezami, w których uczestniczy GUIRO są: Festiwal Szkolnych Zespołów Artystycznych „Muzyczna Scena Integracji,” Gala Piosenki, organizowana przez Przedszkole Integracyjne nr 43 i Koncert Kolęd w Klubie „Politechnik.”

Zespół teatralny „Pigmalion”

Nasz zespół teatralny przygotował wg własnego scenariusza swoją pierwszą sztukę pt. „Uwierz”. Sztuka ta została zaprezentowana podczas I Częstochowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Terapia przez sztukę”. Podczas takiego przeglądu teatralnego dzieci niepełnosprawne mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności aktorskich.

Drużyna Harcerska NS „Promienie”

Nieprzetarty Szlak, w skrócie NS - to kryptonim określający ruch drużyn harcerskich skupiających dzieci i młodzież niepełnosprawną. W 2001 roku w naszej szkole powstała jedna z kilku działających na terenie Częstochowy - drużyna harcerska NS.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działa w naszej szkole od września 2003 roku. Ostatnio niezwykle popularna wśród uczniów i ich rodzin jest akcja zbierania nakrętek. Akcja zbierania nakrętek będzie trwała przez cały 2014 rok. Dochód ze zbiórki przeznaczony jest na rehabilitację niepełnosprawnych kolegów.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt