LOGOWANIE

SZUKAJ

Publikacje

Komunikacja stanowi podstawę przekazywania informacji, zaspakajania potrzeb, wyrażania uczuć, jest niezbędna do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości, do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, określanie ich cech i relacji zachodzących między nimi.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie

26 października 2016 roku w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie został uruchomiony Punkt Konsultacyjny AAC. Konsultacji udzielają pedagog specjalny mgr Żaneta Dylikowska oraz terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej mgr Anna Kuśmierska. Głównym celem działalności Punktu jest udzielanie porad i wskazówek rodzicom, pedagogom oraz terapeutom w pracy z osobami, które mają trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy werbalnej. W naszej placówce od wielu lat ma szerokie zastosowanie komunikacja alternatywna i wspomagająca. AAC czyli ALTERNATIVE (alternatywne), A- AUGMENTIVE (wspomagająca), C-COMMUNICATION (porozumiewanie się). Są to wszelkie strategie pomocnicze które pozwalają na bardziej efektywniejszą komunikację. Uczniami naszej szkoły są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim i z różnymi sprzężeniami mające duże trudności w komunikacji werbalnej.

Pobierz tekst publikacji wraz ze zdjeciami i bibliografią

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt