LOGOWANIE

SZUKAJ

Wydarzenia

Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny „Czysta Ziemia” organizowany przez Urząd Miasta Częstochowy i Hufiec ZHP Częstochowa. Prace dwojga naszych uczniów zostały nagrodzone.

Konkurs ekologiczny „Czysta Ziemia”

Rozstrzygnięto konkurs ekologiczny „Czysta Ziemia” organizowany przez Urząd Miasta Częstochowy i Hufiec ZHP Częstochowa. Prace dwojga naszych uczniów zostały nagrodzone. W konkursie plastycznym „Ochrona środowiska naturalnego” III miejsce zajęła Klaudia, a w konkursie fotograficznym „Piękna przyroda w moim mieście” wyróżnienie otrzymał Tomek.

Tatiana Telehojna-Jasińska

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt