LOGOWANIE

SZUKAJ

Wydarzenia

Dnia 6 września 2018 roku o godzinie 10.00 została odprawiona Msza święta z okazji inauguracji roku szkolnego i katechetycznego 2018/2019. Uroczystość celebrował zaprzyjajaźniony z nami proboszcz pobliskiej parafii św. Jana Kantego.

Msza św. z okazji inauguracji roku szkolnego i katechetycznego 2018/2019

Dnia 6 września 2018 roku o godzinie 10.00 ks. proboszcz Sławomir Bartoszuk i pan organista z parafii pw. świętego Jana Kantego przybyli do naszej szkoły, aby odprawić Mszę świętą z okazji inauguracji roku szkolnego i katechetycznego 2018/2019. Podczas Mszy św. kapłan modlił się w intencji uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników szkoły. Ponadto poświęcił plecaki, zeszyty, książki, kredki, farby itp. Nasi uczniowie w pełni uczestniczyli we Mszy św. karmiąc się Słowem Bożym i ciałem Pana Jezusa.

J.T.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt