LOGOWANIE

SZUKAJ

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

Ogólne informacje o naszej szkole

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem. Do naszej szkoły przyjmowane są dzieci i młodzież zakwalifikowane do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W skład ZSS nr 45 wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 z klasą dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 27
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 jest mgr Anna Kajda.

Podstawowym celem edukacyjnym naszej placówki jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwienie im integracji i optymalnego funkcjonowania w życiu społecznym. Przygotowanie „do życia przez życie” zmierza nie tyle do zdobycia rzetelnej wiedzy o otaczającym świecie, ile do opanowania umiejętności skutecznego radzenia sobie w nim.


Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt