LOGOWANIE

SZUKAJ

„Owoce w szkole” Program skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału warzyw i owoców w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. Patronem honorowym programu jest Unia Europejska i Agencja Rynku Rolnego. Więcej można przeczytać: http://owocewszkole.org/

Owoce w szkole

„Owoce w szkole” Program skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału warzyw i owoców w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.
Patronem honorowym programu jest Unia Europejska i Agencja Rynku Rolnego.
Więcej można przeczytać: http://owocewszkole.org/

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt