LOGOWANIE

SZUKAJ

Publikacje

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie

Komunikacja stanowi podstawę przekazywania informacji, zaspakajania potrzeb, wyrażania uczuć, jest niezbędna do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości, do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, określanie ich cech i relacji zachodzących między nimi.

Fotografia narzędziem aktywizującym w ZSS 45 w Częstochowie

Kiedy przed 11 laty kupiłem pierwszy aparat cyfrowy daleki byłem od myśli, że ta technologia w ciągu kilku zaledwie lat zasadniczo zdominuje świat obrazu i stanie się tak powszechna, jak telefon komórkowy czy komputer. A już na pewno nie przypuszczałem, że moi uczniowie będą korzystać z powodzeniem z cyfrowej lustrzanki. Ale po kolei.

„Dogoterapia w naszej szkole”

Dogoterapia to terapia bardzo prosta. Polega na kontakcie dziecka z psim ciałem, z żywym, zdrowym, przyjaznym stworzeniem, jego głaskaniu, karmieniu, przytulaniu, prostych zabiegach pielęgnacyjnych. Może ona być prowadzona zarówno grupowo jak i indywidualnie, także w domu.

Co zrobić, aby dziecko z zespołem Downa zmieściło swój język w jamie ustnej?

Z problematyką dotyczącą dzieci z zespołem Downa zetknęłam się jedenaście lat temu w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie. Zainteresowanie tą tematyką skłoniło mnie do napisania tego artykułu dotyczącego oddziaływań stymulacyjno-rewalidacyjnych w stosunku do dziecka z zespołem Downa.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt