LOGOWANIE

SZUKAJ

Na terenie szkoły działa Punkt Konsultacyjny komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

Punkt Konsultacyjny AAC

Na terenie szkoły działa Punkt Konsultacyjny komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC.

Głównym celem działalności punktu jest udzielanie porad i wskazówek: rodzicom, pedagogom, terapeutom w pracy z osobami, które mają trudności w porozumiewaniu się za pomocą mowy werbalnej.

Nauczycie udzielający konsultacji chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i pomysłami. W trakcie spotkań można liczyć na pomoc w zakresie, m.in.:

- doboru pomocy komunikacyjnych dla ucznia,
- tworzenia bazy pomocy wizualnych pozwalających na lepsze funkcjonowanie ucznia w różnych sytuacjach życiowych,
- wykorzystania urządzeń wysokiej technologii wspomagającej porozumiewanie się,
- budowania osobistych książek i tablic komunikacyjnych.

Szczegółowy terminarz konsultacji w roku szkolnym 2017/2018.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt