LOGOWANIE

SZUKAJ

Program „Radosna Szkoła” został opracowany w odpowiedzi na Nowa Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku. M.in. z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie, ma za zadanie stworzyć takie warunki do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Więcej można przeczytać: http://www.radosnaszkola.org.pl/

Radosna szkoła

Program „Radosna Szkoła” został opracowany w odpowiedzi na Nowa Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku. M.in. z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie, ma za zadanie:
- ułatwić 6-latkom rozpoczęcie nauki w szkołach poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku rozwojowego dzieci
- umożliwić dzieciom z terenów wiejskich dostęp do nowoczesnych pomocy edukacyjnych
- stworzyć takie warunki do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Więcej można przeczytać: http://www.radosnaszkola.org.pl/

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt