LOGOWANIE

SZUKAJ

Organizację pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 określa ramowy rozkład dnia.

Ramowy rozkład dnia w ZSS nr 45

Od 4 września 2017 r. obowiązuje nowy harmonogram zajęć w ZSS nr 45 przy ul. Czecha 15:


zajęcia świetlicowe
7.10 - 9.10

zajęcia edukacyjne
8.15 - 9.00
9.10 – 9.55
10.00 – 10.45

przerwa śniadaniowa 10.45 – 11.05

zajęcia edukacyjne
11.05 - 11.50
11.55 – 12.40
12.45 – 13.30

przerwa obiadowa 13.30 – 13.50

zajęcia edukacyjne

13.50 - 14.35
14.40 - 15.25

Zajęcia świetlicowe trwają do godz. 16.00.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt