LOGOWANIE

SZUKAJ

Organizację pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 określa ramowy rozkład dnia.

Ramowy rozkład dnia w ZSS nr 45

Od 3 września 2018 r. obowiązuje nowy harmonogram zajęć w ZSS nr 45 przy ul. Czecha 15.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach  7.30 – 16.30.

  8.00    8.45
  9.00 –   9.45
  9.50 – 10.35
10.40 – 11.25
11.30  12.15
12.20 – 13.05
13.10 – 13.55
14.00  14.45
14.50 15.35

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt