LOGOWANIE

SZUKAJ

Wydarzenia

25 maja 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie plastycznym na ilustracje do książki Ludmiły Marjańskiej „Zakochany zuch”, którego byliśmy współorganizatorami. Wszystkim laureatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie konkursu „Zakochany zuch”

25 maja odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie plastycznym na ilustracje do książki Ludmiły Marjańskiej „Zakochany zuch”, którego byliśmy współorganizatorami. Nagrody i dyplomy wręczali pani Iwona Skrzypczyk-Gałkowska oraz komendant Hufca ZHP Częstochowa hm. Wojciech Śliwowski.
Wszystkim laureatom raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Tatiana Telehojna-Jasińska


Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt