LOGOWANIE

SZUKAJ

Jesteśmy jednym z liczniejszych szkolnych kół PTTK i prekursorami turystyki pieszej wśród szkół specjalnych w Częstochowie. W chwili obecnej koło liczy 26 członków, są nimi nasi uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.

Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK

Koło powstało w naszej szkole we wrześniu 2007 roku. Inicjatorami założenia SKKT PTTK byli pani Małgorzata Włodarczyk i pan Emilian Hutny. Jesteśmy jednym z liczniejszych szkolnych kół PTTK i prekursorami turystyki pieszej wśród szkół specjalnych w Częstochowie. W chwili obecnej koło liczy 26 członków, są nimi nasi uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Od początku działalności szkolnego koła bierzemy udział w rajdach, złazach i wycieczkach górskich organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie. Dzięki tym wyprawom możemy miło spędzać czas wolny oraz podziwiać piękne rejony kraju – Beskidy, Jurę Krakowsko-Częstochowską. Dla członków koła i ich rodzin udało nam się również zorganizować dwa kuligi zimowe w okolicach Częstochowy. W swojej działalności możemy pochwalić się również nagrodami i wyróżnieniami zdobytymi w konkursach plastycznych organizowanych przez Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie. Mamy nadzieję, że do naszego koła przyłączą się nowi uczniowie i ich opiekunowie. Zapraszamy i do zobaczenia na turystycznych szlakach! 

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt