LOGOWANIE

SZUKAJ

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działa w naszej szkole od września 2003 roku. Ostatnio niezwykle popularna wśród uczniów i ich rodzin jest akcja zbierania nakrętek. Akcja zbierania nakrętek będzie trwała przez cały 2014 rok. Dochód ze zbiórki przeznaczony jest na rehabilitację niepełnosprawnych kolegów.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działa od września 2003 roku. Inicjatorkami powstania tego koła są panie: mgr Anna Kuśmierska i mgr Renata Kopaczewska. Podczas spotkań uczniowie zdobywają wiadomości o otaczającej przyrodzie bliższej i dalszej. Poznają zwierzęta, ich zwyczaje i ciekawostki z nimi związane, uczą się pomagać zwierzętom. W ramach działalności koła organizowane są w okresie zimowym zbiórki żywności dla zwierząt leśnych, budowane karmniki i dokarmiane ptaki, a wiosną budki lęgowe. Liga Ochrony Przyrody włącza się również regularnie w zbiórkę pożywienia dla zwierzaków z częstochowskiego schroniska oraz akcję zbierania zużytych baterii.

Ostatnio niezwykle popularna w naszej szkole i efektywna w skutkach jest akcja zbierania nakrętek. Podobnie jak w latach ubiegłych akcja zbierania nakrętek będzie trwała przez cały 2014 rok. Dochód ze zbiórki przeznaczony jest na rehabilitację niepełnosprawnych kolegów.

Od roku 2011 koordynatorem Szkolnego Koła LOP jest mgr Anna Pilśniak.
Działalność koła ściśle wiąże się z ochroną środowiska. Opiekunowie szczególny nacisk kładą na kształtowanie postaw proekologicznych. W roku 2011 w ramach akcji „Oczyszczanie Ziemi z zepsutych telefonów komórkowych” uczniowie z dużym zaangażowaniem zbierali niepotrzebne telefony komórkowe.
Koło LOP brało też udział w różnego rodzaju konkursach: ogólnopolskim - „Mój Las”, regionalnym - „Nasza Jura” czy wewnątrzszkolnym - „Miejsca, które warto odwiedzić w naszym kraju”.

Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w wycieczkach organizowanych przez opiekunów w ramach działalności koła. W 2011/2012 odbyły się dwie wycieczki - pierwsza do Muzeum Częstochowskiego na wystawę motyli i owadów tropikalnych, druga do Muzeum Zapałek. Uczniowie mogli tam zobaczyć m.in. makietę przedstawiającą zapałkę zbudowaną z 1200 małych zapałek.
W 2012 /2013 Koło LOP zorganizowało kolejną wycieczkę do Muzeum Częstochowskiego gdzie uczniowie mieli możliwość obejrzenia repliki dziewiętnastowiecznej kopalni Rud Miedzi i Żelaza, wiejskiego domu z poprzedniej epoki oraz poznania kultury Japonii.
W październiku 2013 roku uczniowie zapoznali się z Tradycjami Święta Zmarłych - odwiedzili jeden z częstochowskich cmentarzy, uczcili pamięć żołnierzy, którzy zginęli w obronie Częstochowy w czasie wojny.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt