LOGOWANIE

SZUKAJ

W ramach działalności UKS „Awans” uczniowie naszej szkoły czynnie uprawiają sport. Uczestniczą w wielu imprezach sportowych organizowanych w naszym mieście. Zajęcia często odbywają się w godzinach pozalekcyjnych.

Uczniowski Klub Sportowy „Awans”

Uczniowski Klub Sportowy „Awans” powstał w październiku 2003 roku z inicjatywy nauczycieli: mgr Tomasza Czubata, mgr Wojciecha Chądzyńskiego, mgr Jolanty Chądzyńskiej, mgr Marii Hutnej, mgr Emiliana Hutnego. 

W ramach działalności UKS „Awans” uczniowie naszej szkoły czynnie uprawiają sport. Uczestniczą w wielu imprezach sportowych organizowanych w naszym mieście. Zajęcia często odbywają się w godzinach pozalekcyjnych. Członkowie „Awansu” rokrocznie biorą udział w olimpiadach: Paraolimpiadzie Sportowej „Razem... ”, Halowej i Letniej Olimpiadzie Sportowej „Sprawni Inaczej”. 

W roku szkolnym 2004/05 zostały zakupione dla członków „Awansu” nowe stroje sportowe z logo klubu. 

Doskonałe przygotowanie zawodników do zmagań sportowych zostaje często nagrodzone dyplomami, medalami, pucharami oraz sprzętem sportowym (np. steper, piłki). 

UKS „Awans” posiada także własną stronę internetową: http://uksawans.w.interia.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt