LOGOWANIE

SZUKAJ

Projekt pn. „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Uśmiechnięta szkoła”

 


Projekt pn. „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

18.09.2018 r. rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 do projektu "Uśmiechnięta szkoła" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniajacej

Regulamin rekrutacji uzupełniającej

Katalog kryteriów rekrutacji

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy 
Załącznik nr 3. Oświadczenie -zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4. Diagnoza 
Załącznik nr 5. Rekomendacja do udziału w projekcie 
Załącznik nr 6. Deklaracja uczestnictwa 
Załącznik nr 7. Wzór listy podstawowej uczniów_uczennic 
Załącznik nr 8. Wzór listy rezerwowej uczniów_uczennic 
Załącznik nr 9. Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze do projektu „Uśmiechnięta szkoła”

Aktualizacja punktu 2. ogłoszenia o naborze do projektu „Uśmiechnięta szkoła”

Regulamin określający zasady uczestnictwa w projekcie „Uśmiechnięta szkoła”

Załącznik nr 1 - Katalog kryteriów rekrutacji do projektu

 

Formularze zgłoszeniowe ucznia/uczennicy i nauczyciela/nauczycielki tj:

 

Pozostałe załączniki:

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt