LOGOWANIE

SZUKAJ

Projekt pn. „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Uśmiechnięta szkoła”

 


Projekt pn. „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie o naborze do projektu „Uśmiechnięta szkoła”

Aktualizacja punktu 2. ogłoszenia o naborze do projektu „Uśmiechnięta szkoła”

Regulamin określający zasady uczestnictwa w projekcie „Uśmiechnięta szkoła”

Załącznik nr 1 - Katalog kryteriów rekrutacji do projektu

 

Formularze zgłoszeniowe ucznia/uczennicy i nauczyciela/nauczycielki tj:

 

Pozostałe załączniki:

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt