LOGOWANIE

SZUKAJ

Wydarzenia

W dniu 26 kwietnia 2016 r. inna grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach z arteterapii, zorganizowanych w ramach częstochowskich obchodów „Tygodnia życia z niepełnosprawnością. Być wyjątkowym”. Po wspólnie wykonanej pracy obowiązkowe zdjęcie upamiętniło te chwile.

Warsztaty z arteterapii - „Tydzień życia z niepełnosprawnością. Być wyjątkowym”

W dniu 26 kwietnia 2016 r. uczestniczyliśmy w warsztatach z arteterapii, zorganizowanych w ramach częstochowskich obchodów „Tygodnia życia z niepełnosprawnością. Być wyjątkowym”. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Pani Iza - instruktor zajęć przedstawiła nam ciekawy pomysł na wykorzystanie kartonu, z którego zrobiliśmy piękne akwarium dla rybek, wykonanych różnymi technikami plastycznymi.

Wspólna praca całej naszej grupy przyniosła wiele radości i satysfakcji z wykonanego dzieła. Udział w tych zajęciach stał się dla nas okazją poznania nowych, ciekawych i wyjątkowo ciepłych ludzi, szansą zintegrowania się z osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w życzliwej, przyjaznej atmosferze. Wiemy i czujemy, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi!

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt