LOGOWANIE

SZUKAJ

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne. Podczas tych zajęć nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania z różnych dziedzin, doskonalić swoje umiejętności w zakresie różnych obszarów.

Zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, tj:
- arteterapia,
- muzykoterapia,
- dogoterapia,
- zajęcia sportowe.

Dają one możliwość nie tylko rozwijania zainteresowań, rozbudzania ciekawości otaczającym światem, ale mają na celu również:
- zaspokajanie potrzeby działania, tworzenia, zabawy, afirmacji własnego znaczenia i wartości;
- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej;
- kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków wyrazu;
- zdobycie umiejętności racjonalnego spędzania czasu wolnego.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt