LOGOWANIE

SZUKAJ

Wydarzenia

16 czerwca Drużyna Harcerska „Promienie” pojechała na Zlot Hufca do HOSW Pająk k/Konopisk. Po apelu trójka naszych harcerzy złożyła Przyrzeczenie Harcerskie.

Zlot Hufca ZHP 2018

16 czerwca Drużyna Harcerska „Promienie” pojechała na Zlot Hufca do HOSW Pająk k/Konopisk. Podczas uroczystego apelu naszą drużynę zameldowała dh. Klaudia posługując się komunikatorem MÓWiK. Po apelu i pamiątkowym grupowym zdjęciu trójka naszych harcerzy złożyła Przyrzeczenie Harcerskie na ręce Komendanta Hufca. Świadkami tej podniosłej chwili był członek Rady Chorągwi oraz harcerze z IV Szczepu Harcerskiego KAMYK.

Tatiana Telehojna-Jasińska

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
42-224 Częstochowa ul. Czecha 15, tel: (34) 324-65-35
e-maile: zss45@edukacja.czestochowa.pl, dyrektor@zss45.czest.pl,
sekretariat@zss45.czest.pl
Strona internetowa - kontakt